Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości finansowania działalności gospodarczej pt. ,,Możliwości rozwoju przedsiębiorczości z Funduszy Europejskich w 2020 roku''.

Spotkanie organizowane jest przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.
Wydarzenie będzie miało miejsce w Puławach, ul. Mościckiego 1 w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym – 27 marca 2020 r. w godzinach 09.45-13.00

Poniżej link do strony internetowej informującej o spotkaniu oraz program spotkania
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/wydarzenia/spotkanie-informacyjne-mozliwosci-rozwoju-przedsiebiorczosci-z-funduszy-europejskich-w-2020-roku/

link do formularza zgłoszeniowego: https://formularze.rpo.lubelskie.pl/public-app/form/107


Program spotkania

9.45 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.15 Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
10.15 – 11.00 Dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach Krajowych Programów Operacyjnych oraz Funduszy Norweskich.
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa.
11.15 – 11.45 Przedstawienie ogólnych informacji o działaniach RPO WL na lata 2014-2020 wdrażanych przez LAWP w Lublinie, w ramach których planowane są nabory w 2020 roku – cel działania, zakres wsparcia, zasady finasowania.
11.45 – 12.00 Zapowiedź Nowej Perspektywy 2021-2027
12.00 – 12.30 Możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorców z sektora MŚP – Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości''
12.30 – 13.00 Pytania i odpowiedzi. Konsultacje indywidualne.