Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2020

Informujemy, że dokonaliśmy wyboru Wykonawcy w odpowiedzi na złożone przez Państwa oferty na zapytanie ofertowe nr FPCP/1/2020. Informacja o wyborze Wykonawcy znajduje się tutaj.