Zarząd

Katarzyna Malesza - Dzido
Prezes Zarządu Fundacji PCP
tel. (81) 470 09 00

Agnieszka Czarnobil
Wiceprezes Zarządu Fundacji PCP
tel. (81) 470 09 00