Usługi informacyjne i doradcze

Usługi informacyjne i doradcze w zakresie:
- Rejestracji działalności gospodarczej
- Wymogów formalno-prawnych prowadzonej działalności gospodarczej
- Marketingu przedsiębiorstwa
- Organizacji przedsiębiorstwa
- Aspektów podatkowo – księgowych w firmie
- Pisania biznesplanów (w przypadku starania się o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych)