Dotyczy zapytania ofertowego nr: FPCP/8/15, FPCP/9/15

Informacja o unieważnieniu zapytań ofertowych w związku z zapytaniami ofertowymi z dnia 14.04.2015r. na wynajem sali szkoleniowej na terenie miasta Świdnik lub gminy Mełgiew – FPCP/8/15, . na wynajem sali szkoleniowej na terenie miasta Świdnik lub gminy Mełgiew – FPCP/9/15 w ramach projektu „Profesjonalny wizerunek regionu” zgodnie z zasadą konkurencyjności