Dojrzali i aktywni

O projekcie

Projekt ,,Dojrzali i aktywni’’ finansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową. Działanie 2. Aktywność fizyczna osób starszych, aktywność turystyczno-rekreacyjna osób starszych.

                       Okres realizacji projektu 01.08.2016 – 31.12.2016 r.

Główny cel projektu:

Celem projektu jest aktywizacja osób w wieku 60+ poprzez realizację działań przyczyniających się do poprawy jakości i poprawy życia oraz tworzenia integracji międzypokoleniowej poprzez organizację bezpłatnych szkoleń i zajęć z aktywności fizycznej. Dzięki realizacji projektu wzmocni się pozycja osób starszych. Zostaną oni wyposażeni w wiedzę potrzebną do dbania o siebie i swoich bliskich a także o otoczenie w którym żyją. Dzięki formom wsparcia podniesiona zostanie jakość ich życia oraz zaszczepiona zostanie w nich idea wolontariatu, tak aby mogli angażować się w działania społecznościowe.

Do projektu zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

- są w wieku 60+,

- zamieszkują teren powiatu puławskiego.

1.    W ramach projektu zorganizowane  zostaną grupy uczestników dla
poszczególnych zajęć:

a)    Promocja zdrowego stylu życia dla 40 osób (4 grupy po 10 osób)

I.    Warsztaty:

a.    Warsztat „Zdrowe jedzenie z pokolenia na pokolenie” – 10 spotkań po 4 godziny;
b.    Warsztat kulinarny „Kreatywnie i zdrowo” – 5 spotkań po 6 godzin;

II.    Konkurs kulinarny – dla uczestników warsztatów
III.    Promocja aktywności fizycznej:

a.    Nordic walking – 24 spotkania dla 30 osób,
b.    Basen - aqua aerobic  - 24 spotkania dla 2 grup po 15 osób,
c.    Zajęcia taneczne – 8 spotkań dla 2 grup po 15 osób,
d.    Zajęcia ruchowe – 10 zajęć ruchowych w wymiarze
1 godziny/spotkania dla 10 grup po 6 osób


b)    Szkolenie z obsługi komputera (120 godzin) tj. praktycznych umiejętności jego obsługi oraz  korzystania z Internetu dla 20 osób ( 2 grupy po 10 osób);
c)    Szkolenie z języka angielskiego (60 godzin)oraz praktycznych umiejętności jego stosowania dla 30 osób (3 grupy po 10 osób);

d)    Zajęcia z wolontariatu (10 godzin – 2 spotkania po 5 godzin) dla 60 osób (3 grupy po 20 osób) ;
e)    Profilaktyka zdrowia dla 100 osób

I.    3 wykłady jednogodzinne dla 2 grup 50 osobowych,
II.    3 testy będące elementem oceny geriatrycznej dla 60 osób

a)    Test Pamięci Wzrokowej Bentona
b)    Test Uwagi i Spostrzegawczości TUS
c)    Test Oceny chodu, równowagi i ryzyka upadku Tinetti.


f)    Szkolenie z zakresu planowania, organizacji i utrzymania zieleni (24 godziny – 6 spotkań po 4 godziny) dla 20 osób (2 grupy po 10 osób)

Zajęcia prowadzone będą w dni robocze od poniedziałku do soboty.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTU I ZAPISZ SIĘ JUŻ DZISIAJ!

z1.jpg z2.jpg z3.jpg

Seminarium Nadwrażliwosc Pokarmowa

z1.jpg z10.jpg z11.jpg

z12.jpg z13.jpg z14.jpg

z15.jpg z2.jpg z3.jpg

z4.jpg z5.jpg z6.jpg

z7.jpg z8.jpg z9.jpg

Konkurs kulinarny Karczma Parchatka

z1.jpg z2.jpg z3.jpg

z4.jpg z5.jpg z6.jpg

z7.jpg

Profilaktyka Zdrowia

z1.jpg z2.jpg z3.jpg

Planowanie, organizacja i utrzymanie zieleni

z1.jpg z2.jpg z3.jpg

Tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej osób starszych poprzez uczestnictwo w zajęciach z wolontariatu

z1.jpg z2.jpg z3.jpg

Warsztaty kulinarne "Kreatywnie i zdrowo”