POSIEDZENIE KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PONOWNE ROZPATRZENIE BIZNESPLANU

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, która dokona oceny wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu złożonych przez Uczestników projektu „Startuj z biznesem" odbędzie się w dniu 13.01.2015r. w siedzibie Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości", ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy, teren Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.