Rozliczenia przyznanych wsparć

Przypominamy, że w związku ze zbliżającymi się terminami zakończenia wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznanych w ramach projektu „Startuj z biznesem” należy złożyć do Biura projektu rozliczenia przyznanych wsparć. Zgodnie z instrukcjami, które otrzymali Państwo na szkoleniu z rozliczania przyznanych wsparć: