Linki

Fundusze Strukturalne
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl

Urząd Marszałkowski
www.lubelskie.pl
www.efs.lubelskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
www.wup.lublin.pl

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
www.fpcp.org.pl

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
http://www.ceidg.gov.pl/