POSIEDZENIE KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZŁOŻONYCH W RAMACH II NABORU

Informujemy, iż w dniu 05.05.2015r. w siedzibie Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" w Puławach, ul. Mościckiego 1 (budynek Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego) odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, która dokona oceny merytorycznej złożonych w ramach II naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.