O projekcie

Projekt „Profesjonalny wizerunek regionu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1. „Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z zwartą umową o dofinansowanie pomiędzy Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” a Województwem Lubelskim z dnia 29.07.2013r.

Okres realizacji projektu:
01.08.2013 r. - 31.01.2015 r.

Projekt ma na celu objęcie wsparciem 40 mikroprzedsiębiorstw wyposażonych w narzędzia wspomagające system zarządzania oraz podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności u 100 pracowników i kadry zarządzającej z 40 mikroprzedsiębiorstw z branży turystycznej i informatycznej województwa lubelskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy:
Mikroprzedsiębiorców:
- prowadzący działalność w dziedzinie turystyki i informatyki
- posiadający siedzibę, oddział, filię lub delegaturę na terenie województwa lubelskiego.
Pracownicy Mikroprzedsiębiorstw:
- pracujący lub zamieszkujący na terenie województwa lubelskiego
- oddelegowani na szkolenie przez Przedsiębiorcę.

Uzupełnieniem wsparcia jakie uzyskują Przedsiębiorcy/Pracodawcy w trakcie realizacji szkolenia będzie doradztwo indywidualne opracowane w oparciu o zdiagnozowane problemy i potrzeby mikroprzedsiębiorstwa z branży turystycznej i informatycznej.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona od 1.08.2013r. do 31.05.2014r. zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie Projektu.

Wszelkie działanie związane z realizacją projektu odbywać się będą w Biurze Projektu mieszczącym się w Puławach, przy ul. Mościckiego 1.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Kontakt

Profesjonalny Wizerunek Regionu
24-110 Puławy
ul. Mościckiego 1
Tel. 81 470 09 18
fax. 81 470 09 30

Jesteś tutaj: Home