Rekrutacja

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy. Możesz wysłać go pocztą, mailem, faxem lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu.

Po złożeniu Formularza Zgłoszeniowego otrzymasz informację o jego przyjęciu.

Kolejność składania dokumentów rekrutacyjnych na poszczególne szkolenia nie ma wpływu na zakwalifikowanie do udziału w projekcie.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 1.08.2013 r. do 31.05.2014 r. zgodnie z kryteriami zawartymi w niniejszym Regulaminie Projektu.

Terminy naboru oraz informacje o zakwalifikowaniu zamieszczane będą w zakładce Aktualności.

Pobierz pełną dokumentację szkoleniową.

O przyjęciu na szkolenie i terminie jego rozpoczęcia, uczestnik zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub e-mailową.

BIURO PROJEKTU
Profesjonalny Wizerunek Regionu”:
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel.(081) 470 09 18,
fax. (081) 470 09 30
e-mail:

Kontakt

Profesjonalny Wizerunek Regionu
24-110 Puławy
ul. Mościckiego 1
Tel. 81 470 09 18
fax. 81 470 09 30

Jesteś tutaj: Home Rekrutacja