KONKURS STARTUP 2014

Konkurs Startup 2014  realizowany jest w ramach projektu „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy” współfinansowanego w ramach  Działania 2.4 B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 - 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie: wrzesień- grudzień 2014.

Celem Konkursu jest wyselekcjonowanie innowacyjnych pomysłów, które wyróżnią się na tle istniejących na rynku rozwiązań i będą mieć szansę, aby stać się udanym oraz dochodowym biznesem.

W Konkursie mogą wziąć udział osoby/podmioty, które planują założenie działalności gospodarczej lub prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż dwa lata do dnia zgłoszenia się do Konkursu.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, w tym wspólnicy spółek cywilnych: pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prawne, posiadające siedzibę na terenie RP.

Konkurs realizowany jest w dwóch etapach .
Pierwszym etapem jest wyłonienie 10 Finalistów wybranych przez Jury  na podstawie nadesłanych zgłoszeń.  
W drugim etapie Organizator zapewnia Finalistom warsztaty : coaching (grupowe spotkanie z coachem- 3 dni po 8 godzin), usługi prawne i księgowe (po 4 godziny dla każdego Finalisty) oraz opiekę 3 mentorów.

Nagrodą w Konkursie jest 12 miesięcy inkubacji w Inkubatorze Technologicznym Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego.

Dokumenty
Regulamin konkursu Startup 2014
Biznes plan
Karta oceny formalnej i merytorycznej biznes planu (do zapoznania)
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu Start-up 2014.

Archiwum
Regulamin konkursu Startup 2014

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
osoba do kontaktu
Anna Kuśmierz
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.(081) 470 09 00
fax.(081) 470 09 30

Urząd Miasta Puławy
Puławski Park Naukowo- Technologiczny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej