baner01

O projekcie

Projekt "Wenus jest Przedsiębiorcza" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2. "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".
Realizacja projektu odbywa się zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”  a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie z dnia 01.08.2013r.

Okres realizacji projektu:
01.10.2013r. - 30.06.2015r.

Wszelkie działania związane z realizacją projektu odbywać się będą w Biurze Projektu mieszczącym się w Puławach przy ul. Mościckiego 1.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 56 kobiet zamieszkałych na terenie powiatów województwa lubelskiego, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia stopa bezrobocia dla województwa lubelskiego.

Projekt jest skierowany do 56 kobiet posiadających miejsce zamieszkania na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:
•    bialskiego,
•    chełmskiego,
•    hrubieszowskiego,
•    janowskiego,
•    krasnostawskiego,
•    kraśnickiego,
•    lubartowskiego,
•    m. Biała Podlaska,
•    m. Chełm,
•    m. Zamość,
•    opolskiego,
•    parczewskiego,
•    radzyńskiego,
•    świdnickiego,
•    tomaszowskiego,
•    włodawskiego,
•    zamojskiego
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,  które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej / nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów.

Projekt skierowany jest do:
•    23 kobiet bezrobotnych,
•    11 kobiet nieaktywnych zawodowo,
•    22 kobiet zatrudnionych.

Priorytetowo będą traktowane kobiety:
•    w wieku 15 - 30 lat,
•    wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1.    wsparcie szkoleniowo – doradcze dla wszystkich uczestniczek projektu obejmujące:
a.    szkolenie grupowe „ABC Przedsiębiorczości”
b.    doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu

2.    Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 40 kobiet w kwocie maksymalnie 40 000 zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa

3.    Wsparcie pomostowe:
a.    Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 40 kobietom, w kwocie do 1 600 zł. w formie comiesięcznych transz przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
b.    Przedłużone wsparcie pomostowe - udzielane 10 kobietom w kwocie do 1 600 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

4.    Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla uczniczek projektu, które zarejestrują działalność gospodarczą obejmujące:
a.    Indywidulne doradztwo,
b.    Szkolenie grupowe z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą w dwóch naborach:

I nabór - listopad/grudzień 2013r.
II nabór – luty/marzec 2014r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

BIURO PROJEKTU
„WENUS JEST PRZEDSIĘBIORCZA”:
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel.(081) 470 09 00,
fax. (081) 470 09 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Wenus jest przedsiębiorcza
24-110 Puławy
ul. Mościckiego 1
Tel. 81 470 09 00
fax. 81 470 09 30
email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteś tutaj: Home