Startuj z biznesem

baner01

O projekcie

Projekt "Startuj z biznesem" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2. "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Realizacja projektu odbywa się zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”  a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie z dnia 07.05.2014r.

Okres realizacji projektu: 01.05.2014r. - 30.06.2015r.

Wszelkie działania związane z realizacją projektu odbywać się będą w Biurze Projektu mieszczącym się w Puławach przy ul. Mościckiego 1.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób z obszaru powiatów województwa lubelskiego: opolskiego, świdnickiego i kraśnickiego, poprawa sytuacji zawodowej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych osób. 
 
Projekt jest skierowany do 60 osób posiadających miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:
•    opolskiego,
•    świdnickiego,
•    kraśnickiego

zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,  które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej / nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów.

Projekt skierowany jest do:

•    27 kobiet bezrobotnych, w tym 4 kobiet długotrwale bezrobotnych ,
•    23 mężczyzn bezrobotnych, w tym 4 mężczyzn długotrwale bezrobotnych
•    10 osób nieaktywnych zawodowo, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn.

Priorytetowo będą traktowane:

•   osoby w wieku 15 - 30 lat, w tym uczące się i kształcące
•  kobiety, w tym wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. wsparcie szkoleniowo – doradcze dla wszystkich uczestniczek projektu obejmujące:
a. Diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych i opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu – 1 godzina
b. Szkolenie grupowe „ABC Przedsiębiorczości” – 50 godzin
c. Doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu – min. 2 godziny dla każdego uczestnika
 
2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 45 osób w kwocie maksymalnie 33 000 zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa

3. Wsparcie pomostowe:
a. Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 45 osobom, w kwocie do 500 zł. w formie comiesięcznych transz przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu, które zarejestrują działalność gospodarczą obejmujące:
a. Indywidulne doradztwo – 2 godziny
b. Szkolenie grupowe z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji - godzin

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą w jednym naborze.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
BIURO PROJEKTU
„STARTUJ Z BIZNESEM”:
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel.(081) 470 09 00,
fax. (081) 470 09 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Startuj z biznesem
24-110 Puławy
ul. Mościckiego 1
Tel. 81 470 09 00
Tel. 81 470 09 01
fax. 81 470 09 30
email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteś tutaj: Home