Startuj z biznesem

baner01

Informujemy, że  z dniem 25.09.2014r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace związane z oceną formalną formularzy rekrutacyjnych, które wpłynęły do Biura projektu ,,Startuj z biznesem’’ w terminie od 28.07.2014r do 19.09.2014r.

W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej stwierdzono, że spośród wszystkich formularzy rekrutacyjnych
•    27 spełnia wymagania formalne,
•    47 formularzy zawiera uchybienia formalne i podlegać będzie uzupełnieniom,
•    1 formularz został wycofany przez kandydata
•    1 formularz został odrzucony ze względu na niespełnienie  wymagań udziału w projekcie.

Kandydaci/tki, których dokumenty rekrutacyjne znalazły się na liście formularzy niespełniających wymogów formalnych podlegających uzupełnieniu , otrzymają na e- mail informację  pisemną zawierającą wskazanie uchybień formalnych wymagających uzupełnienia.

Termin na uzupełnienie braków to 3 dni robocze liczone od dnia otrzymania informacji e- mailowej.

Osoby, których dokumenty rekrutacyjne zostały odrzucone na ocenie formalnej otrzymają również informację pisemną na e- mail.
Poniżej przedstawiamy:

Zakodowana lista  formularzy rekrutacyjnych poprawnych formalnie złożonych w ramach projektu ,,Startuj  z biznesem’’

Zakodowana lista  formularzy rekrutacyjnych niespełniających wymogów formalnych podlegających uzupełnieniu  w ramach projektu ,,Startuj  z biznesem’’

Zakodowana lista odrzuconych  formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu ,,Startuj  z biznesem’’

Zakodowana lista  wycofanych  formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu ,,Startuj  z biznesem’’

Powołując się na zapisy z Regulaminu Projektu  §6  dział  II  pkt.2a  Fundacja,, Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje o przedłużeniu naboru  formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie ,,Startuj z biznesem” realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające miejsce zamieszkania ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących  powiatów województwa lubelskiego:   

  • kraśnickiego,
  • opolskiego,
  • świdnickiego.

Zgodnie z §6 dział  II  Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 60 osób w tym:

  • 50 osób bezrobotnych ( 27 kobiet, 23 mężczyzn), w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych (4 kobiety i 4 mężczyzn długotrwale bezrobotnych)
  • 10 osób nieaktywnych zawodowo ( 5 kobiet, 5 mężczyzn)Preferowaną grupę docelową stanowią;
  • Osoby w wieku 15-30 lat, w tym osoby uczące się  lub kształcące.
  • Kobiety, w tym wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Przedłużony nabór formularzy rekrutacyjnych
prowadzony będzie w okresie
od 15.09.2014r do 19.09.2014r. w godzinach 8:00 – 16:00


Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera
w biurze projektu: ,, Startuj z biznesem”  znajdującego się pod adresem:

Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
Budynek Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty/kuriera  za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień i godzinę wpływu do biura projektu.

Regulamin rekrutacyjny i dokumenty rekrutacyjne  są dostępne do wglądu w biurze projektu oraz  do pobrania na stronie internetowej www.fpcp.org.pl w zakładce projekty / ,, Startuj
z biznesem” / Dokumenty http://fpcp.org.pl/startuj_z_biznesem/index.php/dokumenty

Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych.

Biuro projektu  „Startuj z biznesem”
Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
Tel.(081) 470 09 00,
fax.(081) 470 09 30
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://fpcp.org.pl/startuj_z_biznesem


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Kontakt

Startuj z biznesem
24-110 Puławy
ul. Mościckiego 1
Tel. 81 470 09 00
Tel. 81 470 09 01
fax. 81 470 09 30
email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteś tutaj: Home Aktualności