Startuj z biznesem

baner01

Informujemy, że z dniem 21.10.2014 Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace związane z oceną merytoryczną formularzy rekrutacyjnych, które wpłynęły do projektu „Startuj z biznesem”.

Zgodnie z  § 6 pkt II.1 regulaminu rekrutacji projektu „Startuj z biznesem” do projektu  zaplanowano zakwalifikowanie 60 osób, w tym:

·         50 osób bezrobotnych (27 kobiet, 23 mężczyzn), w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych (4 kobiety i 4 mężczyzn)

·         10 osób nieaktywnych zawodowo (5 kobiet, 5 mężczyzn);

W tym:

·         Co najmniej 32 kobiety (53% ogółu grupy docelowej), w tym kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.

·         Co najmniej 25% osób w wieku 15-30 lat ( co najmniej 15 uczestników), w tym 5 osób uczących lub kształcących się;

Po rozpatrzeniu odwołań, które wpłynęły do biura projektu w terminie trzech dni roboczych od ogłoszenia wyników oceny merytorycznej, Komisja Rekrutacyjna sporządziła

1.      Listy osób zakwalifikowanych do projektu, wśród których znajdują się:

a.       42 osoby bezrobotne ( w tym 24 kobiety, 18 mężczyzn)

b.      18 osób nieaktywnych zawodowo (w tym 12 kobiet,  6 mężczyzn)

W tym

·         36 kobiet (60% ogółu grupy docelowej), w tym 10 kobiet wchodzących/powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka;

·         34 osoby w wieku 15-30 lat (56,67 % ogółu grupy docelowej), w tym 17 osób uczących lub kształcących się.

2.      Listę rezerwową osób zakwalifikowanych do projektu, wśród których znajdują się:

a.       5 osób nieaktywnych zawodowo ( w tym 1 kobieta, 4 mężczyzn)

W tym

·          3 osoby w wieku 15-30 lat , w tym 1osoba ucząca lub kształcąca się.

3.      Listę osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji §8 Ogłoszenie wyników rekrutacji, punkt 5

W przypadku rezygnacji danego Kandydata z listy Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie podstawą kwalifikowania z listy rezerwowej będzie ten sam status a także przynależność do preferowanych grup docelowych oraz liczba uzyskanych punktów. Kandydat z listy rezerwowej może zostać zakwalifikowany do projektu jedynie w jego początkowej fazie tj. do momentu, w którym zostanie przeprowadzonych nie więcej niż 20% szkolenia ABC przedsiębiorczości. 

zakodowane listy formularzy rekrutacyjnych osób zakwalifikowanych do  projektu ,,startuj  z biznesem’’
zakodowana lista formularzy rekrutacyjnych osób niezakwalifikowanych do  projektu ,,startuj  z biznesem’’
zakodowana lista rezerwowa formularzy rekrutacyjnych osób zakwalifikowanych do  projektu ,,startuj  z biznesem’’

Ponadto informujemy, że dnia 22 października 2014 o godzinie 9.00 rozpoczynają się szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla pierwszych 2 grup szkoleniowych, a w dniach 27 i 29.10.2014 kolejnych 2 grup.
Prosimy osoby z list zamieszczonych poniżej o punktualne przybycie na szkolenie i uczestnictwo w nim. Zamieszczamy również harmonogram szkolenia.

Listy z podziałem na poszczególne grupy szkoleniowe

Harmonogram szkolenia

Informujemy, iż w dniu 14.10.2014r. zakończyła się ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych, które wpłynęły do Biura Projektu w ramach projektu „Startuj z biznesem”.
W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej sporządzona została zakodowana lista Formularzy Rekrutacyjnych wraz z przyznaną punktacją.

Jednocześnie informujemy, że każda z Kandydatek i każdy Kandydatów otrzyma wiadomość e-mail wraz z kopiami kart oceny merytorycznej i uzasadnieniem przyznanej punktacji.

Zgodnie z § 6 pkt II.11 regulaminu rekrutacji projektu „Startuj z biznesem” Istnieje możliwość jednokrotnego odwołania od oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych. Odwołanie musi zostać złożone w terminie do 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników, w formie pisemnej.

Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania i podejmuje ostateczną decyzję w terminie do 10 dni roboczych od wpływu ostatniego odwołania do Biura Projektu.

Ostateczna, zatwierdzona przez Zarząd FPCP, lista osób zakwalifikowanych (w tym lista rezerwowa) zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia „ABC przedsiębiorczości” to 21.10.2014r. Zostanie on jeszcze potwierdzony na stronie internetowej projektu.

Przypominamy, że zgodnie z  § 6 pkt II.1 regulaminu rekrutacji projektu „Startuj z biznesem” zaplanowano zakwalifikowanie do projektu  60 osób, w tym:·

50 osób bezrobotnych (27 kobiet, 23 mężczyzn), w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych (4 kobiety i 4 mężczyzn długotrwale bezrobotnych)
10 osób nieaktywnych zawodowo (5 kobiet, 5 mężczyzn);

W tym:·        

Co najmniej 32 kobiety (53% ogółu grupy docelowej), w tym kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.

Co najmniej 25% osób w wieku 15-30 lat ( co najmniej 15 uczestników), w tym 5 osób uczących lub kształcących się;

Poniżej zamieszczamy

Zakodowaną listę formularzy rekrutacyjnych z wynikami oceny merytorycznej

Kontakt

Startuj z biznesem
24-110 Puławy
ul. Mościckiego 1
Tel. 81 470 09 00
Tel. 81 470 09 01
fax. 81 470 09 30
email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteś tutaj: Home Aktualności