Startuj z biznesem

baner01

Fundacja,, Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie ,,Startuj z biznesem” realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające miejsce zamieszkania ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących  powiatów województwa lubelskiego:   kraśnickiego, opolskiego oraz  świdnickiego.

Zgodnie z §6 dział  II  Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 60 osób w tym:
•    50 osób bezrobotnych ( 27 kobiet, 23 mężczyzn), w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych
(4 kobiety i 4 mężczyzn długotrwale bezrobotnych)
•    10 osób nieaktywnych zawodowo ( 5 kobiet, 5 mężczyzn)

Preferowaną grupę docelową stanowią;

•    Osoby w wieku 15-30 lat, w tym osoby uczące lub kształcące się.
•    Kobiety, w tym wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 28.07.2014r do 01.08.2014r. w godzinach 8:00 – 16:00

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera
w biurze projektu: ,, Startuj z biznesem”  znajdującego się pod adresem
Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
Budynek Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty/kuriera, za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień i godzinę wpływu do biura projektu .Regulamin rekrutacyjny i dokumenty rekrutacyjne  są dostępne do wglądu w biurze projektu oraz  do pobrania na stronie internetowej www.fpcp.org.pl w zakładce projekty / ,, Startuj z biznesem” / dokumenty
http://fpcp.org.pl/startuj_z_biznesem/index.php/dokumenty
Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych.

Biuro projektu  „Startuj z biznesem”
Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
Tel.(o81) 470 09 00,
fax.(081) 470 09 30
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Osoby zainteresowane ubieganiem się o udział w projekcie „Startuj z biznesem”  informujemy, że termin rekrutacji (przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych, tzn. formularzy rekrutacyjnych z załącznikami) zostanie wyznaczony i zamieszczony na podstronie www projektu niezwłocznie po akceptacji dokumentów regulujących realizację projektu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Kontakt

Startuj z biznesem
24-110 Puławy
ul. Mościckiego 1
Tel. 81 470 09 00
Tel. 81 470 09 01
fax. 81 470 09 30
email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteś tutaj: Home Aktualności