Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Fundusz poręczeniowy

Celem Puławskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych jest finansowanie projektów gospodarczych zapewniających rozwój gospodarczy regionu. Przede wszystkim, powodujących tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie poręczeń przedsiębiorcom z sektora MŚP, w związku z podejmowaną lub prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą stanowiące źródło zabezpieczeń oferowanych kredytów i pożyczek udzielanych przez banki i inne instytucje finansowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o poręczenie:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • z siedzibą, a w przypadku osoby fizycznej adresem zamieszkania lub głównym miejscem wykonywania działalności, na obszarze województwa lubelskiego
 • podmioty w fazie rozwoju lub w fazie ekspansji
 • Przedsiębiorstwa, które nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej grożącej upadłością tj. przedsiębiorstwo zagrożone w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (DZ. Urz. WE C 244 z 01.10.2004 r.)

Projekty poręczane przez Fundusz w ocenie osób zarządzających funduszem muszą być ekonomicznie uzasadnione.

Warunki poręczenia:

 • poręczenia udzielane są do 400 tyś. zł,
 • aż do 80 % kwoty kredytu, bez odsetek,
 • na okres kredytowania, maksymalnie do 5 lat,
 • udzielamy poręczeń dla przedsiębiorstw już od pierwszego dnia zarejestrowania działalności gospodarczej.

Poręczenia udzielone są:

Zabezpieczenie umowy poręczenia:

 • weksel własny in blanco
 • w szczególnych przypadkach Fundusz ma prawo żądać dodatkowego zabezpieczenia.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z Regulaminem Puławskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Gwarantujemy pomoc w wypełnianiu dokumentów (Dokumenty do pobrania).

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Puławskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00- 16 00.

Polityka w zakresie ochrony środowiska.

PORĘCZENIE WADIUM PRZETARGOWEGO


Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu wadium, o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 i art. 148 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Co oferujemy?
• Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia wadialnego - 100.000,00 zł.,
• Maksymalna wartość przyznanego odnawialnego limitu poręczeń  wadialnych - 300.000,00 zł.
• Poręczenie wadialne jest udzielane na okres nie dłuższy niż 90 dni.

Zabezpieczenie umowy poręczenia:
• weksel własny in blanco;
• w szczególnych przypadkach Fundusz ma prawo żądać dodatkowego zabezpieczenia.
Dla kogo ? o uzyskanie poręczenia wadium w postępowaniach przetargowych może ubiegać się mikro, mały i średni przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub mający siedzibę działalności na terenie województwa lubelskiego, przystępujący do postępowania w ramach Ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego przez Zamawiającego, którego zdolność do wykonywania zobowiązań wynikających z umowy poręczenia została pozytywnie zweryfikowana przez Fundusz.

Korzyści wynikające z poręczenia:
• bez angażowania własnej gotówki można szybko i sprawnie zabezpieczyć nawet do kilku przetargów w jednym czasie;
• brak konieczności wpłaty i zamrażania własnej gotówki;
• szybkość i elastyczność działania;
• wzrost wiarygodności uczestnika przetargu jako potencjalnego partnera biznesowego.

Dokumenty
REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ WADIALNYCH w ramach funkcjonowania Puławskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych;
Wniosek o udzielenie poręczenia wadialnego
Wniosek o udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych

KONTAKT:
Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel. 81 470 09 12, 81 470 09 00
fax. 81 470 09 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zestawienie2

Podaruj 1% podatku

KRS: 0000097219
Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.
Sprawdź jak wypełnić PIT lub przyjdź po informację do nas!!!

Kontakt

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-110 Puławy,
ul.Mościckiego 1
tel. (81) 470 09 00,
tel. (81) 470 09 01
fax. (81) 470 09 30

Punkt Konsultacyjny KSU
24-100 Puławy
ul. Lubelska 2e IIp
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (81) 470 09 00
fax. (81) 470 09 30

Jesteś tutaj: Home Projekty Fundusz poręczeniowy