Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

PSF - dofinansowania

Podmiotowy System Finansowania - podregion puławski

NIE PRZEGAP! RUSZYŁA REKRUTACJA DO PSF!
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, iż w dniu 24 maja 2017 r. wystartowała rekrutacja do projektu „Podmiotowy System Finansowania – podregion puławski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. REKRUTACJA JEST CIĄGŁA, ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW!
By przyspieszyć proces rekrutacji zachęcamy, aby już rejestrować się w BUR na stronie http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .

W celu ułatwienia rejestracji zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją użytkownika Bazy dostępną na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser. W przypadku problemów z obsługą Bazy, można uzyskać pomoc pod nr telefonu 801 808 108.

 

Dokumenty do pobrania wymagane na etapie rekrutacji:

 1. Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników - wydanie z dnia 24.04.2017 r.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Fundacji "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości",
 3. Formularz o dofinansowanie usługi rozwojowej – wersja doc / wersja pdf - wydanie z dnia 24.04.2017 r.
 4. Wykaz danych osobowych uczestników zgłoszonych do usług rozwojowych - wersja doc / wersja pdf - wydanie z dnia 24.04.2017 r.
 5. Załącznik do Formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej - wersja doc / wersja pdf wydanie z dnia 12.04.2018 r.
 6. Dokument pomocniczy do określenia statusu MŚP Dane przedsiębiorstwa do ustalenia statusu MSP

  W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O POMOC DE MINIMIS:
 1. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - wersja doc / wersja pdf - wydanie z dnia 24.04.2017 r.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wersja xlsx / wersja pdf - wydanie z dnia 24.04.2017 r.

          W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie- wersja xlsx / wersja pdf wydanie z dnia 24.04.2017 r.
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej - wersja doc / wersja pdf wydanie z dnia 24.04.2017 r.

          Indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego

Dokumenty do pobrania wymagane na etapie rozliczenia:

 1. Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej - wersja doc / wersja pdf

Poradnik dla przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że w związku z trudnościami jakie stwarza Baza Usług Rozwojowych przedsiębiorcom, PARP opracował poradnik dla przedsiębiorców. Jest to przygotowane w przystępnej formie kompendium praktycznej wiedzy dla przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem z Bazy Usług Rozwojowych oraz Podmiotowych Systemów Finansowania.

Publikacja zawiera szereg przydatnych informacji w zakresie możliwości korzystania z bazy, prezentuje ogólne zasady dofinansowania usług w regionach oraz wskazówki dla użytkowników systemu. Poradnik jest dostępny za darmo.

Poradnik dostępny na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/315-poradnik-dla-przedsiebiorcow

W razie problemów zachęcamy do skorzystania.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE PSF !!!

Przedsiębiorców i ich pracowników zainteresowanych udziałem w Projekcie „Podmiotowy System Finansowania- podregion puławski” w ramach Działania 10.1., mającym na celu dofinansowanie do usług rozwojowych, już dziś zachęcamy do rejestracji i zakładania indywidualnych profili w Bazie Usług Rozwojowych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .
Uzyskanie indywidualnego profilu znacznie przyspieszy proces rekrutacji i korzystanie z usług rozwojowych. Po rejestracji możliwy będzie wybór usług rozwojowych według potrzeb danego przedsiębiorstwa.
REKRUTACJA JUŻ TRWA! ZAPRASZAMY!

Projekt „Podmiotowy System Finansowania – podregion puławski” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” a Województwem Lubelskim.


Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r.

Wszelkie działania związane z realizacją projektu odbywać się będą w Biurze Projektu mieszczącym się w Puławach przy ul. Mościckiego 1.

Celem projektu jest rozwój 240 przedsiębiorstw z terenu subregionu puławskiego i realizacja celów rozwojowych edukacyjnych i biznesowych tych firm i ich pracowników, poprzez dofinansowanie kosztów usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Projekt obejmuje powiaty: janowski, kraśnicki, łukowski, opolski, puławski oraz rycki.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę (filie, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na obszarze województwa lubelskiego, w podregionie puławskim oraz ich pracowników/kadry zarządzającej i osób samozatrudnionych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały:
a) Przedsiębiorstwa, które działają na obszarze inteligentnych specjalizacji Województwa Lubelskiego,
b) Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
c) Przedsiębiorstwa, deklarujące udział pracowników 50+ oraz o niskich kwalifikacjach,
d) Przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach Działania 2.2. POWER .

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę wynosi będzie do 5.000,00 zł, bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej, a maksymalna wartość dofinansowania na przedsiębiorstwo w wymiarze rocznym może wynieść 15 000,00 zł.

Kontakt
Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-110 Puławy, ul.Mościckiego 1
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
tel. (81) 470 09 00,
tel. (81) 470 09 01,

Podaruj 1% podatku

KRS: 0000097219
Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.
Sprawdź jak wypełnić PIT lub przyjdź po informację do nas!!!

Kontakt

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-110 Puławy,
ul.Mościckiego 1
tel. (81) 470 09 00,
tel. (81) 470 09 01
fax. (81) 470 09 30

Punkt Konsultacyjny KSU
24-100 Puławy
ul. Lubelska 2e IIp
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (81) 470 09 00
fax. (81) 470 09 30

Jesteś tutaj: Home Projekty Projekty zrealizowane PSF - dofinansowania