Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

dotyczy: realizacji projektów z udziałem instrumentów pożyczkowych w sytuacji zagrożenia COVID-19 (WL)

SZANOWNI Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19, w celu ułatwienia Państwu dostosowania działalności swoich przedsiębiorstw do panujących warunków wprowadzamy możliwość zastosowania następujących rozwiązań:

  1. Dodatkowa 6 miesięczna karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczek, z możliwością wydłużenia okresu spłaty pożyczki lub bez wydłużenia okresu spłaty.

Okres karencji dodatkowej rozpoczyna się najpóźniej 31 grudnia 2020 r. i następuje bezpośrednio po upływie określonego w umowie pożyczki okresu karencji standardowej.

  1. Zastosowanie 4 miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat kapitałowo-odsetkowych, które wydłużają okres finansowania lub bez wydłużenia okresu spłaty pożyczki.

Okres wakacji kredytowych rozpoczyna się najpóźniej 31 grudnia 2020 r. oraz rozpoczęcie okresu wakacji kredytowych skraca okres karencji standardowej, jeżeli te dwa okresy nachodzą na siebie.

Zmiany wchodzą w życie z mocą obowiązującą od 20 marca 2020 r. i dotyczą okresu od marca 2020 r. lub później. Wniosek o dodatkową karencję w spłacie lub o wakacje kredytowe można złożyć do końca 2020 roku.

Karencji dodatkowej i wakacji kredytowych nie można łączyć.

Skorzystanie z tego typu zmian możliwe jest na wniosek pożyczkobiorcy, w którym uzasadni, iż sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości oraz którego pozytywne rozpatrzenie jest uzależnione od decyzji Pożyczkodawcy.

Wniosek o dodatkową karencję / wakacje kredytowe wersja pdf / wersja doc

Wnioski mogą składać podmioty zarejestrowane w CEiDG lub KRS.

Wnioski prosimy kierować drogą e-mailową w formie skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listem na adres Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy.

Pozytywne rozpatrzenie Wniosku skutkować będzie podpisaniem stosownych aneksów, aktualizację zabezpieczeń, harmonogramów spłaty pożyczki oraz korektą pomocy de minimis (jeżeli dotyczy).

Jednocześnie informujemy, iż do czasu zawarcia odpowiednich aneksów do Umów pożyczki  nie będą podejmowane działania windykacyjne w stosunku do zobowiązań, których przeterminowanie nastąpiło po 30.03.2020 r. oraz w okresie od dnia 30.03.2020 r. istnieje możliwość obniżenia oprocentowania wobec zaległości w spłacie pożyczek do poziomu stopy referencyjnej ustalonej przez Komisję Europejską.  

Informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu (81) 470 09 00.

Podaruj 1% podatku

KRS: 0000097219
Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.
Sprawdź jak wypełnić PIT lub przyjdź po informację do nas!!!

Kontakt

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-110 Puławy,
ul.Mościckiego 1
tel. (81) 470 09 00,
tel. (81) 470 09 01
fax. (81) 470 09 30

Punkt Konsultacyjny KSU
24-100 Puławy
ul. Lubelska 2e IIp
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (81) 470 09 00
fax. (81) 470 09 30

Jesteś tutaj: Home Projekty Covid-19 dotyczy: realizacji projektów z udziałem instrumentów pożyczkowych w sytuacji zagrożenia COVID-19 (WL)