Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

•    weksel własny „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową;
•    poręczenie osób trzecich;
•    akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Pożyczkobiorcy i/lub poręczycieli;
•    przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez Pożyczkobiorcę lub innych dóbr Pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia;
•    poręczenie instytucji finansowych;
•    ustanowienie hipoteki;
•    zastaw rejestrowy;
•    blokada środków finansowych na lokacie;
•    polisy ubezpieczeniowe na życie;
•    przelew wierzytelności;
•    inne zabezpieczenie majątkowe.

Udzielenie pożyczki może nastąpić pod warunkiem złożenia przez Pożyczkobiorcę zabezpieczenia łącznego, w każdym przypadku jedną z form musi być złożenie weksla wraz z deklaracją wekslową.

zestawienie2

•   mikroprzedsiębiorcy posiadający siedzibę na obszarze województwa lubelskiego
•   osoby fizyczne posiadające adres zamieszkania lub główne miejsce wykonywania działalności, na obszarze województwa lubelskiego.
•   osoby fizyczne planujące rozpocząć działalność gospodarczą

Przeznaczenie:

Pożyczki udzielane zgodnie z zasadami pomocy de minimis przeznaczone mogą być na:
•    wydatki przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa,
•    na wydatki inwestycyjne wpływające na rozszerzanie działalności, wprowadzenie nowych produktów lub usług
•   zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego  przedsięwzięcia,
•    tworzenie nowych miejsc pracy,
•    wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
•    inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP,

Projekt finansowany w ramach pożyczki udzielonej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe musi być realizowany w województwie lubelskim.

Pożyczka nie może być przyznana wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz na finansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym.
Pożyczka nie może być przeznaczona na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.


Kwota pożyczki:  do 250 000 zł
Okres finansowania: do 5 lat
Oprocentowanie: od 0,94% do 5,87%
Prowizja od udzielonej pożyczki: od 0% do 3%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak
Wymagany wkład własny: 20%
Zabezpieczenie spłaty: możliwe formy zabezpieczenia

zestawienie2

Podaruj 1% podatku

KRS: 0000097219
Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.
Sprawdź jak wypełnić PIT lub przyjdź po informację do nas!!!

Kontakt

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-110 Puławy,
ul.Mościckiego 1
tel. (81) 470 09 00,
tel. (81) 470 09 01
fax. (81) 470 09 30

Punkt Konsultacyjny KSU
24-100 Puławy
ul. Lubelska 2e IIp
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (81) 470 09 00
fax. (81) 470 09 30

Jesteś tutaj: Home Projekty Fundusz Pożyczkowy